تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس:

۰۸۶۴۲۴۶۳۰۷۰
۰۸۶۴۲۴۶۳۵۱۳
۰۹۱۲۱۵۵۶۳۴۱
۰۹۱۲۴۵۵۱۲۵۸
۰۹۱۰۲۰۷۳۰۳۸

آدرس:

دفترمرکزی:استان مرکزی،شهرستان ساوه،بلوارآزادی،جنب آزادی ۲۲
کارخانه:ساوه،شهرصنعتی کاوه،خیابان دهم

ساعت کاری :

۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰